Aktuality

matriční opravy

10.07.2019

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

29 - doplněny str. 58-59 (oddaní)
1292 - doplněny str. 20-21 (Lažánky)
2487 - doplněny str. 188-189
2689 - doplněny str. 30-31
3316 - doplněny str. 257-258
4474 - doplněny str. 99-100
8310 - doplněny str. 116-117 (Rataje)
8325 - doplněny str. 6-7
9117 - doplněn prosinec-červenec 1773-4
9161 - doplněna str. 11
9871 - doplněna str. 12
11376 - matrika přeskládaná (byly přeházené listy)
11610 - doplněny str. 6-7
11918 - do indexu doplněno „N“
12233 - doplněny str. 6-7
12287 - smazán sken 2 (duplicita), doplněny str. 14-15
12804 - přeskenovaná celá nová kniha (nekvalitní kopie z mikrofilmu)
13238 - doplněny str. 92-93 (spodní číslování)
17188 - doplněny str. 58-59
17505 - doplněny str. 34-35 (Horní Heršpice)
opis24 - doplněn konec roku 1710matriční opravy

10.05.2019

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

4255 – nahrazen sken 2 (chybějící stranou 2), doplněna strana 71, přehozeny skeny 16-17
5192a – doplněny strany 54-55
7681 – doplněny strany 15-16 Zdislavice
9243 – doplněny strany 96-97 Laškov
12781 – smazán duplicitní sken 6
15551 – na konec doplněny 4 listy jako náhrada za nečitelnou matriku
15603 – doplněny strany 32-33 narození
15703 – přehozeny skeny 127-128
16482 – doplněny strany 214-215
17103 - doplněny strany 155, 199, 483Matriční přírůstky

07.05.2019

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky:

2175 - Římsko-katolický farní úřad Žatčany, matrika zemřelých 1849-1943
11167a - Okresní národní výbor Moravské Budějovice, matrika oddaných 1921-1924
14506 - Římsko-katolický farní úřad Přímětice, matrika zemřelých 1845-1943
14511 - Římsko-katolický farní úřad Přímětice, index oddaných 1776-1939
14514 - Římsko-katolický farní úřad Přímětice, index zemřelých 1839-1939
15225 - Německý stavovský úředník Jaroslavice, matrika zemřelých 1943
15335 - Německý stavovský úředník Vranov nad Dyjí, matrika zemřelých 1941-1943
15364 - Německý stavovský úředník Znojmo, matrika zemřelých 1943
17859 - Starokatolická církev Brno, matrika zemřelých 1910-1943
17923 - Československá církev Brno, matrika zemřelých 1938-1943
17967 - Československá církev Brno - Žabovřesky, matrika zemřelých 1928-1943
18025 - Německý stavovský úředník Brno, matrika zemřelých 1943 (1. leden - 3. květen)
18026 - Německý stavovský úředník Brno, matrika zemřelých 1943 (4. květen - 2. říjen)
18027 - Německý stavovský úředník Brno, matrika zemřelých 1943 (2. říjen - 31. prosinec)matriční přírůstky

02.04.2019

Na Acta publica byly nově zveřejněny následující matriční přírůstky:

3787 Německý stavovský úředník Břeclav, matrika zemřelých 1943
3979 Německý stavovský úředník Valtice, matrika zemřelých 1943
5472a Římsko-katolický farní úřad Kostelec u Kyjova, rejstřík oddaných 1667-1683
14502 Římsko-katolický farní úřad Přímětice, matrika zemřelých pro Přímětice 1852-1943
14505 Římsko-katolický farní úřad Přímětice, matrika zemřelých pro Kuchařovice 1848-1943
15231 Německý stavovský úředník Jaroslavice, index oddaných 1943
matriční opravy

02.04.2019

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

1585 - doplněny strany 10-11
5413 - matrika celá přeskenovaná (byly pomíchané listy)
5560 - do indexu doplněno písmeno J
6049 - doplněny strany 18-19
9888 - doplněny strany 128-129
13837 - matrika celá přeskenovaná (snímky byly špatně čitelné)
14477 - doplněny strany 98-99 (Kravsko)
14995 - doplněny strany 24-25
17305 - diplicita - smazán sken 53opravy v matrikách

06.03.2019


Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:

794 - doplněny str. 234-235 (Vavřinec)
1101 - doplněna písmena V-Z
1117 - oprava chybně naskenovaných stran 249-250
1263 - oprava přehozených stran 90-91
2876 - doplněny str. 46-47
2882 - doplněno písmeno B
5204 - doplněny strany 287-287 (na jejich místě původně chybné strany)
5410 - skeny 1-11 dány na konec knihy (původně chybně na začátku)
8171 - doplněny str. 24-25 (zemřelí)
8206 - doplněny str. 199-200
9469 - do indexu doplněno písmeno H
10458 - doplněn titulní list k obci Jindřichov
11399 - doplněna str. 68
15505 - oprava přehozených stran 197-198
17205 - doplněny str. 432-435
17322 - doplněny str. 742-743
17606 - doplněny str. 53-54 (Slatina)
17626 - doplněny str. 190-191Lhůty zveřejňovaných matrik

18.12.2018

Vážení uživatelé,
s ohledem na obecnou závaznost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) budou v aplikaci Acta Publica nadále zveřejňovány matriky narozených ve lhůtě 110 let od posledního zápisu v příslušné matriční knize, matriky oddaných ve lhůtě 90 let a matriky zemřelých ve lhůtě 75 let od posledního zápisu.
Moravský zemský archiv v Brně může z nově převzatých matrik vyhotovit na základě žádosti badatele kopii matričního zápisu, pořídit matriční výpis či zpracovat písemnou rešerši podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Moravským zemským archivem v Brně (http://www.mza.cz/sazebnik-uhrad).
Nahlížení do originálů převzatých matrik, které uvedené lhůty nesplňují, je možné v souladu se zákonnými normami na základě písemné žádosti v úředních hodinách badatelny centrály MZA (tel. 533 317 224, http://www.mza.cz/uredni-hodiny-mza-v-brne) a to pouze ve zcela výjimečném případě, umožňuje-li to fyzický stav převzatých knih (§ 38, odst. 1a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).
Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 110 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby, popř. prokazatelně doloží (úmrtní list), že daná osoba již zemřela nebo pokud je tato osoba totožná s osobou žadatele.
Dále Vás upozorňujeme, že hromadné stahování dat (objem nad 1,5 GB za den), které svědčí o jiném účelu užití, než je soukromé bádání, je nepřípustné. V případě zjištění takového chování badatele mu bude zamezen přístup k serveru pro jeho veřejnou IP adresu a to minimálně na dobu 30 dní od zjištění případu.
Zveřejňování digitalizátů matrik není zákonnou povinností archivu. Server je provozován za ekonomicky přijatelných podmínek z běžných provozních prostředků Moravského zemského archivu, jeho výkonnost je omezená a nejde ji bohužel navýšit bez zásadního dopadu do omezených finančních prostředků, které jsou MZA v Brně přidělovány v rámci státního rozpočtu. Hromadná stahování dat server zatěžují a tím snižují dostupnost služby pro další badatele.Lhůty zveřejňovaných matrik

18.12.2018

Vážení uživatelé,
s ohledem na obecnou závaznost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) budou v aplikaci Acta Publica nadále zveřejňovány matriky narozených ve lhůtě 110 let od posledního zápisu v příslušné matriční knize, matriky oddaných ve lhůtě 90 let a matriky zemřelých ve lhůtě 75 let od posledního zápisu.
Moravský zemský archiv v Brně může z nově převzatých matrik vyhotovit na základě žádosti badatele kopii matričního zápisu, pořídit matriční výpis či zpracovat písemnou rešerši podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Moravským zemským archivem v Brně (http://www.mza.cz/sazebnik-uhrad).
Nahlížení do originálů převzatých matrik, které uvedené lhůty nesplňují, je možné v souladu se zákonnými normami na základě písemné žádosti v úředních hodinách badatelny centrály MZA (tel. 533 317 224, http://www.mza.cz/uredni-hodiny-mza-v-brne) a to pouze ve zcela výjimečném případě, umožňuje-li to fyzický stav převzatých knih (§ 38, odst. 1a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).
Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 110 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby, popř. prokazatelně doloží (úmrtní list), že daná osoba již zemřela nebo pokud je tato osoba totožná s osobou žadatele.
Dále Vás upozorňujeme, že hromadné stahování dat (objem nad 1,5 GB za den), které svědčí o jiném účelu užití, než je soukromé bádání, je nepřípustné. V případě zjištění takového chování badatele mu bude zamezen přístup k serveru pro jeho veřejnou IP adresu a to minimálně na dobu 30 dní od zjištění případu.
Zveřejňování digitalizátů matrik není zákonnou povinností archivu. Server je provozován za ekonomicky přijatelných podmínek z běžných provozních prostředků Moravského zemského archivu, jeho výkonnost je omezená a nejde ji bohužel navýšit bez zásadního dopadu do omezených finančních prostředků, které jsou MZA v Brně přidělovány v rámci státního rozpočtu. Hromadná stahování dat server zatěžují a tím snižují dostupnost služby pro další badatele.Odstávka Acty Publicy

05.11.2018

Dne 16.11.2018 bude z technických důvodů probíhat plánovaná odstávka webů Moravského zemského archivu. Tedy i Acty Publicy. Za způsobené potíže se omlouváme.Matriční přírůstky

10.09.2018

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční přírůstky:

3806 Německý stavovský úředník Březí, matrika zemřelých 1941
3981 Německý stavovský úředník Valtice, index narozených 1939
3981a Německý stavovský úředník Valtice, index narozených 1940
3983 Německý stavovský úředník Valtice, index zemřelých 1939
3983a Německý stavovský úředník Valtice, index zemřelých 1940
12785 Římsko-katolický farní úřad Kučerov, matrika zemřelých 1850-1939
13379 Německý stavovský úředník Vyškov-město, matrika zemřelých 1941-1942
15312 Německý stavovský úředník Prosiměřice, matrika zemřelých 1943-1945