Lhůty zveřejňovaných matrik

18.12.2018

Vážení uživatelé,
s ohledem na obecnou závaznost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) budou v aplikaci Acta Publica nadále zveřejňovány matriky narozených ve lhůtě 110 let od posledního zápisu v příslušné matriční knize, matriky oddaných ve lhůtě 90 let a matriky zemřelých ve lhůtě 75 let od posledního zápisu.
Moravský zemský archiv v Brně může z nově převzatých matrik vyhotovit na základě žádosti badatele kopii matričního zápisu, pořídit matriční výpis či zpracovat písemnou rešerši podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Moravským zemským archivem v Brně (http://www.mza.cz/sazebnik-uhrad).
Nahlížení do originálů převzatých matrik, které uvedené lhůty nesplňují, je možné v souladu se zákonnými normami na základě písemné žádosti v úředních hodinách badatelny centrály MZA (tel. 533 317 224, http://www.mza.cz/uredni-hodiny-mza-v-brne) a to pouze ve zcela výjimečném případě, umožňuje-li to fyzický stav převzatých knih (§ 38, odst. 1a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).
Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 110 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby, popř. prokazatelně doloží (úmrtní list), že daná osoba již zemřela nebo pokud je tato osoba totožná s osobou žadatele.
Dále Vás upozorňujeme, že hromadné stahování dat (objem nad 1,5 GB za den), které svědčí o jiném účelu užití, než je soukromé bádání, je nepřípustné. V případě zjištění takového chování badatele mu bude zamezen přístup k serveru pro jeho veřejnou IP adresu a to minimálně na dobu 30 dní od zjištění případu.
Zveřejňování digitalizátů matrik není zákonnou povinností archivu. Server je provozován za ekonomicky přijatelných podmínek z běžných provozních prostředků Moravského zemského archivu, jeho výkonnost je omezená a nejde ji bohužel navýšit bez zásadního dopadu do omezených finančních prostředků, které jsou MZA v Brně přidělovány v rámci státního rozpočtu. Hromadná stahování dat server zatěžují a tím snižují dostupnost služby pro další badatele.

Nově zveřejněné matriční knihy nebo jejich části:

06.03.2020

Následující matriky stále patří mezi tzv. živé, proto nejsou zveřejněny všechny skeny. Na místě zakrytých skenů je monoskop. Počet skenů v záhlaví udává pouze počet odkrytých snímků. Pro snadnější orientaci je matrika opatřena sponkami.

13301 - Římsko-katolický farní úřad Vyškov, matrika oddaných 1924-1938, zveřejněny skeny 1-164 (1924-1930)
13418 - Římsko-katolický farní úřad Blížkovice, matrika narozených 1855-1918, zveřejněny skeny 1-164 (1855-1910)
13629 - Římsko-katolický farní úřad Hevlín, matrika oddaných 1906-1943, zveřejněny skeny 1-125 (oddaní 1906-1930)
13788 - Římsko-katolický farní úřad Hostim, matrika narozených 1886-1918, zveřejněny skeny 1-305 (1886-1910)
14458 - Římsko-katolický farní úřad Prosiměřice, matrika oddaných (různé začátky-1942), zveřejněny skeny 1-50, 60-88, 94-132, 140-168, 169-212 (do roku 1930 včetně)
15076 - Římsko-katolický farní úřad Žerotice, matrika narozených 1861-1917, zveřejněny skeny 1-125 (1861-1910), 148-175 (index)
15378 - Římsko-katolický farní úřad Bohdalov – matrika narozených 1884-1917, zveřejněny skeny 1-112, 137-177, 189-205, 220-323 (1884-1910)
15463 - Římsko-katolický farní úřad Bystřice nad Pernštejnem, matrika oddaných 1895-1942, zveřejněny skeny 1-117 (1895-1930)
16155 - Římsko-katolický farní úřad Rozsochy, matrika narozených 1873-1918, zveřejněny skeny 1-201 (1873-1910)
16183 - Římsko-katolický farní úřad Rožná, matrika oddaných 1892-1937, zveřejněny skeny 1-29, 37-58, 64-72, 77-85, 88-96, 98-112, 116, 121-135, 139-162, 168-189 (1892-1930)
17663 - Římsko-katolický farní úřad Brno-Obřany, matrika oddaných 1883-1943, zveřejněny skeny 1-119, 120-202 (1883-1930)
17738 - Římsko-katolický farní úřad Brno-Tuřany, matrika oddaných 1924-1944, zveřejněny skeny 1-32, 103-120, 168-175, 189-196, 219-244, 284-290, 294-295 (1924-1930)

Nově zveřejněné části matričních knih

04.03.2020

Následující matriky stále patří mezi tzv. živé, proto nejsou zveřejněny všechny skeny. Na místě zakrytých skenů je monoskop. Počet skenů v záhlaví udává pouze počet odkrytých snímků. Pro snadnější orientaci je matrika opatřena sponkami.
10362 - Římsko-katolický farní úřad Jaroměřice nad Rokytnou – matrika oddaných 1882-1942, zveřejněny skeny1-49 (1882-1930)
10495 - Římsko-katolický farní úřad Kdousov – matrika narozených 1891-1918 (Kdousov, Jiratice, Kostníky, Lhotice, Mladoňovice), zveřejněny skeny 1-26, 36-57, 70-105, 116-131, 135-182 (1891-1910)
10498 - Římsko-katolický farní úřad Kdousov – matrika narozených 1891-1918 (Police, Radotice, Slavíkov), zveřejněny skeny 1-84, 113-145, 156-197 (1891-1910)
11144 – Českobratrská církev evangelická Horní Vilémovice – matrika oddaných 1923-1943, zveřejněny skeny 1-19 (1923-1930), 52-55 (index)
11182 – civilní matriky Třebíč (ONV) – matrika oddaných 1925-1943, zveřejněny skeny 1-42 (1925-1930)
11321 - Římsko-katolický farní úřad Bojkovice – matrika oddaných 1926-1942, zveřejněny skeny 1-32 (1926-1930), 100-125 (index)
11630 - Římsko-katolický farní úřad Komňa – matrika narozených 1873-1917, zveřejněny skeny 1-203 (1873-1910), 245-267 (index)
12114 - Římsko-katolický farní úřad Uherské Hradiště - Sady – matrika oddaných 1918-1943, zveřejněny skeny 1-115 (1918-1930)
12252 - Římsko-katolický farní úřad Uherský Ostroh – matrika oddaných 1891-1943, zveřejněny skeny 1-352 (1889-1930)
12776 - Římsko-katolický farní úřad Kučerov – matrika narozených 1890-1913, zveřejněny skeny 1-55 (1890-1910)
12865 - Římsko-katolický farní úřad Moravské Prusy – matrika oddaných 1913-1941, zveřejněny skeny 1-52 (1913-1930)
13285 - Římsko-katolický farní úřad Vyškov – matrika narozených 1893-1915, oddaných 1893-1937, zemřelých 1895-1942, zveřejněny skeny 1-128 (N 1895-1910), 159-274 (O 1893-1930), 296-397 (Z 1895-1942)

Nově zveřejněné matriční knihy nebo jejich části

03.03.2020

Následující matriky stále patří mezi tzv. živé, proto nejsou zveřejněny všechny skeny. Na místě zakrytých skenů je monoskop. Počet skenů v záhlaví udává pouze počet odkrytých snímků. Pro snadnější orientaci je matrika opatřena sponkami.
8140 - Římsko-katolický farní úřad Loukov – matrika oddaných 1907-1943, zveřejněny skeny1-35 (1907-1930), 54-66 (index)
8258 - Římsko-katolický farní úřad Podhradní Lhota – matrika oddaných 1884-1943, zveřejněny skeny 1-142 (1884-1930)
8278 - Římsko-katolický farní úřad Pravčice – matrika oddaných 1920-1943, zveřejněny skeny 1-47 (1920-1930), 92-114 (index)
8323 - Římsko-katolický farní úřad Rataje – matrika narozených 1889-1917, zveřejněny skeny 1-90 (1889-1910), 117-124 (index)
8400 - Římsko-katolický farní úřad Střílky – matrika narozených 1867-1917, zveřejněny skeny 1-118 (1867-1910), 140-167 (index)
8407 - Římsko-katolický farní úřad Střílky – matrika oddaných 1876-1942, zveřejněny skeny 1-75 (1876-1930), 93-103 (index)
8577 - Římsko-katolický farní úřad Zlámanka – matrika oddaných 1884-1941, zveřejněny skeny 1-141 (1884-1930), 191-205 (index)
8626 - Římsko-katolický farní úřad Žeranovice – matrika oddaných 1883-1943, zveřejněny skeny 1-63 (1883-1930), 82-98 (index)
8943 - Římsko-katolický farní úřad Horní Štěpánov – matrika oddaných 1889-1942, zveřejněny skeny 1-181 (1889-1930)
9291 - Římsko-katolický farní úřad Mostkovice – matrika oddaných 1909-1942, zveřejněny skeny 1-55 (1909-1930), 98-108 (index)
9864 - Římsko-katolický farní úřad Vrahovice – matrika oddaných 1930-1943, zveřejněny skeny 1-8, 136-160 (1930), 248-269 (index)
9897a - Římsko-katolický farní úřad Vrchoslavice – matrika narozených 1861-1918, zveřejněny skeny 1-120 (1861-1910), 147-155 (index)

Nově zveřejněné matriční knihy nebo jejich části:

03.03.2020

Následující matriky stále patří mezi tzv. živé, proto nejsou zveřejněny všechny skeny. Na místě zakrytých skenů je monoskop. Počet skenů v záhlaví udává pouze počet odkrytých snímků. Pro snadnější orientaci je matrika opatřena sponkami.

2361 - Římsko-katolický farní úřad Bořetice, matrika narozených 1894-1918, zveřejněny skeny 1-113 (1894-1910)
2365 - Římsko-katolický farní úřad Bořetice, matrika oddaných 1890-1943, zveřejněny skeny 1-100 (1890-1930)
2395 - Římsko-katolický farní úřad Brumovice, matrika narozených 1880-1916, zveřejněny skeny 1-44 (1880-1910), 52-59 (index)
3509 - Římsko-katolický farní úřad Valtice, matrika narozených 1899-1917, zveřejněny skeny 1-95 (1899-1910), 131-155 (index)
3652 - Římsko-katolický farní úřad Vranovice, matrika oddaných 1880-1940, zveřejněny skeny 1-205 (1880-1930)
5967 - Římsko-katolický farní úřad Vlkoš u Kyjova, matrika oddaných 1884-1939, zveřejněny skeny 1-134 (1884-1930), 162-185 (index)
6297 - Římsko-katolický farní úřad Brtnice, matrika oddaných 1874-1942, zveřejněny skeny 1-24, 33-45, 50-62, 69-92, 99-111 (1874-1930)
6363 - Římsko-katolický farní úřad Dušejov, matrika oddaných 1846-1943, zveřejněny skeny 1-71 (1846-1930), 86-99 (index)
6502 - Římsko-katolický farní úřad Jihlava, sv. Jakub, matrika oddaných 1901-1943, zveřejněny skeny 1-30 (1901-1930)
6796 - Římsko-katolický farní úřad Polná, matrika oddaných 1784-1942, zveřejněny skeny 1-104 (1784-1930), 120-130 (index)
6866 - Římsko-katolický farní úřad Růžená, matrika oddaných 1908-1944, zveřejněny skeny 1-19, 32-44, 52-67 (1908-1930), 79-98 (index)
7054 - Římsko-katolický farní úřad Urbanov, matrika narozených 1896-1917, zveřejněny skeny 1-14, 23-43, 53-77, 87-107, 114-123, 127-140, 149-156 (1896-1910)
7284 - Českobratrská církev evangelická Jihlava, matrika oddaných 1929-1943, zveřejněny skeny 1-66 (1929-1930), 99 (index)
7595 - Římsko-katolický farní úřad Holešov, matrika oddaných 1914-1943, zveřejněny skeny 1-345 (1914-1930), 629-661 (index)
7709 - Římsko-katolický farní úřad Hradisko, matrika narozených 1875-1917, zveřejněny skeny 1-115 (1875-1910), 139-149 (index)
7718 - Římsko-katolický farní úřad Hradisko, matrika oddaných 1868-1943, zveřejněny skeny 1-116 (1868-1930), 141-160 (index)
7810 - Římsko-katolický farní úřad Litenčice, matrika oddaných 1913-1943, zveřejněny skeny 1-29, 48-55 (1913-1930), 58-78 (index)
7964 - Římsko-katolický farní úřad Kroměříž - Panny Marie, matrika narozených 1907-1916, zveřejněny skeny 1-147 (1907-1910), 351-371 (index)
8138 - Římsko-katolický farní úřad Loukov, matrika oddaných 1907-1942, zveřejněny skeny 1-40 (1907-1930), 62-71 (index)

Matriční opravy

02.03.2020

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:
1137 - Římsko-katolický farní úřad Dolní Kounice, matrika narozených 1784-1809; doplněny str. 24-25 (Kounice)
2080 - Římsko-katolický farní úřad Vranov, matrika narozených 1785-1853; doplněny str. 126-127 a 130-131
2532 - Římsko-katolický farní úřad Diváky, matrika narozených 1833-1853, oddaných 1833-1874, zemřelých 1833-1866; doplněny str. 12-13
4254 - Římsko-katolický farní úřad Hvozdná, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1810-1880; doplněny str. 42-43 (narození pro Ostratu)
4866 - Římsko-katolický farní úřad Valašské Klobouky, matrika zemřelých 1806-1860; kniha přeskenovaná celá nová
6561 - Římsko-katolický farní úřad Jihlava-sv. Jakub, index oddaných 1784-1936; doplněny str. 160-161
9515 - Římsko-katolický farní úřad Prostějov-u sv. Kříže, matrika narozených 1867-1870; doplněna str. 17
9714 - Římsko-katolický farní úřad Rozstání, matrika narozených 1892-1908; doplněna str. 95 (Rozstání)
9799 - Římsko-katolický farní úřad Tištín, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1670-1753; doplněny str. 370-371
9853 - Římsko-katolický farní úřad Vrahovice, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1780-1786, nahrazena str. 317 (nečitelná do hřbetu)
9883 - Římsko-katolický farní úřad Vrchoslavice, matrika narozených 1788-1861, oddaných 1788-1871, zemřelých 1788-1878; doplněny str. 80-81 (zemřelí)
11757 - Římsko-katolický farní úřad Nivnice, matrika zemřelých 1784-1807; doplněny str. 52-53

» archiv aktualit