Lhůty zveřejňovaných matrik

18.12.2018

Vážení uživatelé,
s ohledem na obecnou závaznost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) budou v aplikaci Acta Publica nadále zveřejňovány matriky narozených ve lhůtě 110 let od posledního zápisu v příslušné matriční knize, matriky oddaných ve lhůtě 90 let a matriky zemřelých ve lhůtě 75 let od posledního zápisu.
Moravský zemský archiv v Brně může z nově převzatých matrik vyhotovit na základě žádosti badatele kopii matričního zápisu, pořídit matriční výpis či zpracovat písemnou rešerši podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Moravským zemským archivem v Brně (http://www.mza.cz/sazebnik-uhrad).
Nahlížení do originálů převzatých matrik, které uvedené lhůty nesplňují, je možné v souladu se zákonnými normami na základě písemné žádosti v úředních hodinách badatelny centrály MZA (tel. 533 317 224, http://www.mza.cz/uredni-hodiny-mza-v-brne) a to pouze ve zcela výjimečném případě, umožňuje-li to fyzický stav převzatých knih (§ 38, odst. 1a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).
Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 110 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby, popř. prokazatelně doloží (úmrtní list), že daná osoba již zemřela nebo pokud je tato osoba totožná s osobou žadatele.
Dále Vás upozorňujeme, že hromadné stahování dat (objem nad 1,5 GB za den), které svědčí o jiném účelu užití, než je soukromé bádání, je nepřípustné. V případě zjištění takového chování badatele mu bude zamezen přístup k serveru pro jeho veřejnou IP adresu a to minimálně na dobu 30 dní od zjištění případu.
Zveřejňování digitalizátů matrik není zákonnou povinností archivu. Server je provozován za ekonomicky přijatelných podmínek z běžných provozních prostředků Moravského zemského archivu, jeho výkonnost je omezená a nejde ji bohužel navýšit bez zásadního dopadu do omezených finančních prostředků, které jsou MZA v Brně přidělovány v rámci státního rozpočtu. Hromadná stahování dat server zatěžují a tím snižují dostupnost služby pro další badatele.

Nově zveřejněné matriky

17.02.2020

Na Acta publica byly nově zveřejněny následující matriky:

3903 - Německý stavovský úředník Lednice, matrika zemřelých 1943-1944
3982 - Německý stavovský úředník Valtice, index oddaných 1939-1939
3982 a - Německý stavovský úředník Valtice, index oddaných 1940-1940
10010 g - Německý stavovský úředník Skřípov, matrika zemřelých 1943-1943

Matriční opravy

06.02.2020

1704 - Římsko-katolický farní úřad Rajhrad, matrika zemřelých 1767-1825; doplněny str. 486-487
1849 - Římsko-katolický farní úřad Šlapanice, matrika narozených 1871-1887; matrika celá přeskenovaná
2334 - Římsko-katolický farní úřad Boleradice, matrika zemřelých 1784-1835; doplněny str. 129-130 pro Boleradice
2424 - Římsko-katolický farní úřad Břeclav, matrika narozených 1850-1873; doplněny str. 163-164, 576-577
2532 - Římsko-katolický farní úřad Diváky, matrika narozených 1833-1853, oddaných 1833-1874 a zemřelých 1833-1866; doplněny str. 8-9 v oddíle narozených
2656 - Římsko-katolický farní úřad Hustopeče, matrika narozených 1849-1858; doplněny str. 32-33
2798 - Římsko-katolický farní úřad Kobylí, matrika oddaných 1864-1925; doplněny str. 420-421
4767 - Římsko-katolický farní úřad Tlumačov, matrika oddaných 1853-1890; doplněny str. 212-213 a 218-219
4941 - Římsko-katolický farní úřad Vizovice, matrika zemřelých 1785-1908; doplněna písmena A-B v indexu pro Zádveřice
5004 - Římsko-katolický farní úřad Želechovice nad Dřevnicí, matrika narozených 1841-1877; doplněny str. 6-7
5450 - Římsko-katolický farní úřad Kostelec u Kyjova, matrika narozených 1852-1884; nahrazeny str. 229-230
6274 - Římsko-katolický farní úřad Brtnice, matrika narozených 1625-1683, oddaných 1627-1682 a zemřelých 1633-1682; doplněny str. 224-225
7466 - Římsko-katolický farní úřad Bystřice pod Hostýnem, matrika narozených 1783-1855; doplněny str. 12-13
7807 - Římsko-katolický farní úřad Chvalnov, matrika narozených 1812-1909; doplněny str. 325-326
9047 - Římsko-katolický farní úřad Klenovice na Hané, matrika oddaných 1785-1901; do indexu doplněno písmeno M
9830 - Římsko-katolický farní úřad Určice, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1853-1876; doplněny str. 82-83 v oddíle narozených
9883 - Římsko-katolický farní úřad Vrchoslavice, matrika narozených 1788-1861, oddaných 1788-1871, zemřelých 1788-1878; doplněny str. 48-49
10039 - Římsko-katolický farní úřad Benetice, matrika oddaných 1839-1911; matrika přeskenovaná celá nová
10786 - Římsko-katolický farní úřad Přibyslavice, matrika narozených 1827-1856; doplněny str. 135-136
10891 - Římsko-katolický farní úřad Stařeč, matrika oddaných 1838-1881; doplněny str. 22-23 pro Čechočovice
11044 - Římsko-katolický farní úřad Třebíč-zámek (Podklášteří), matrika zemřelých 1830-1881; doplněny str. 14-15 pro Týn
11375 - Římsko-katolický farní úřad Boršice u Buchlovic, matrika oddaných 1851-1871; doplněny str. 206-207 pro Tučapy
11973 - Římsko-katolický farní úřad Starý Hrozenkov, matrika oddaných 1881-1913; doplněna str. 300
12724 - Římsko-katolický farní úřad Krásensko, matrika zemřelých 1846-1882; matrika přeskenovaná celá nová
12953 - Římsko-katolický farní úřad Orlovice, matrika oddaných 1856-1905; matrika přeskenovaná celá nová
13221 - Římsko-katolický farní úřad Švábenice, matrika oddaných 1784-1841; matrika naskenovaná celá nová
13417 - Římsko-katolický farní úřad Blížkovice, matrika narozených 1820-1854; matrika naskenovaná celá nová
15469 - Římsko-katolický farní úřad Bystřice nad Pernštejnem, matrika zemřelých 1829-1837; doplněny str. 2-3
16028 - Římsko-katolický farní úřad Osová Bítýška, matrika narozených 1817-1841; doplněny str. 50-51 v oddíle Osová Bítýška
16451 - Římsko-katolický farní úřad Velké Meziříčí, matrika narozených 1843-1850; doplněny str. 99-100 v oddíle Velké Meziříčí
16985 - Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Janů, matrika oddaných 1919-1927; doplněny str. 8-9
Matriční opravy

05.12.2019

Na Acta publica byly zveřejněny následující matriční opravy:
290 - Římsko-katolický farní úřad Doubravice nad Svitavou, matrika narozených 1828-1862; doplněny str. 142-143 pro Doubravici
1904 - Římsko-katolický farní úřad Těšany, matrika narozených 1778-1817, matrika oddaných 1778-1841, matrika zemřelých 1778-1849; doplněna str. 18 v oddíle oddaných
2439 - Římsko-katolický farní úřad Břeclav, matrika oddaných 1826-1849; matrika celá přeskenovaná
2649 - Římsko-katolický farní úřad Hustopeče, matrika narozených 1757-1780; nahrazeny str. 258-259
9161 - Římsko-katolický farní úřad Kostelec na Hané, matrika narozených, oddaných a zemřelých 1885-1904; nahrazena str. 11 v oddíle oddaných (byly na ní zápisy narozených)
9509 - Římsko-katolický farní úřad Prostějov – sv. Kříž, matrika narozených 1833-1839; doplněna str. 137
9545 - Římsko-katolický farní úřad Prostějov – sv. Kříž, matrika oddaných 1863-1876; doplněna str. 2
12808 - Římsko-katolický farní úřad Luleč, matrika narozených 1845-1876; matrika celá přeskenovaná
12809 - Římsko-katolický farní úřad Luleč, matrika narozených 1877-1896; matrika celá přeskenovaná
12815 - Římsko-katolický farní úřad Luleč, matrika oddaných 1845-1897; matrika celá přeskenovaná
12820 - Římsko-katolický farní úřad Luleč, matrika zemřelých 1845-1911; matrika celá přeskenovaná
12822 - Římsko-katolický farní úřad Luleč, index narozených 1648-1844; matrika celá přeskenovaná
16275 - Římsko-katolický farní úřad Svratka, matrika narozených 1853-1867; doplněna str. 7
16465 - Římsko-katolický farní úřad Velké Meziříčí, matrika oddanných 1669-1776; nahrazeny snímky 192-210 z důvodu špatné čitelnosti ve hřbetu knihy
16547 - Římsko-katolický farní úřad Vojnův Městec, matrika zemřelých 1842-1933; doplněny str. 314-315
16997 - Římsko-katolický farní úřad Brno-sv. Tomáš, matrika narozených 1814-1820; doplněny str. 52-53
17279 - Římsko-katolický farní úřad Brno-Zábrdovice, matrika narozených 1891-1897; doplněny str. 422-423

Nový matriční přírůstek

05.12.2019

Na Acta publica byla nově zveřejněna následující matrika:
8282 - Římsko-katolický farní úřad Pravčice, matrika zemřelých 1899-1936

Matriční opravy

01.11.2019

Na Acta publica byly vloženy následující matriční opravy:
676 - Římsko-katolický farní úřad Olešnice, matrika zemřelých 1790-1830, doplněny str. 8-9 pro Olešnici
2662 - Římsko-katolický farní úřad Hustopeče, matrika oddaných 1756-1780, smazány duplicitní strany 542-543
2701 - Římsko-katolický farní úřad Jevišovka, matrika NOZ 1774-1784, smazány duplicitní strany 12-13
2900 - Římsko-katolický farní úřad Lednice, matrika oddaných 1827-1862, smazány duplicitní strany 22-23
5276 - Římsko-katolický farní úřad Domanín, matrika zemřelých 1862-1886, doplněny str. 94-95 pro Domanín
5393 - Římsko-katolický farní úřad Ježov, matrika narozených 1790-1901, doplněny str. 209-210
5405 - Římsko-katolický farní úřad Ježov, matrika oddaných 1790-1898, na konec knihy doplněna část rejstříku E-Z
8245 - Římsko-katolický farní úřad Podhradní Lhota, matrika NOZ 1727-1783 (1784), doplněny str. 213-214
8933 - Římsko-katolický farní úřad Horní Štěpánov, matrika narozených 1661-1762, doplněny str. 108-109 pro Skřípov
10165 - Římsko-katolický farní úřad Červená Lhota, matrika oddaných 1838-1884, smazány duplicitní strany 154-155
10274 - Římsko-katolický farní úřad Horní Újezd, matrika zemřelých 1784-1797, doplněny str. 8-9 pro Horní Újezd
12848 - Římsko-katolický farní úřad Moravské Prusy, matrika NOZ 1674 (1676, 1677)-1703, rescan knihy z důvodu nekvalitních snímků
13162 - Římsko-katolický farní úřad Slavkov u Brna, index zemřelých 1852-1949, rescan knihy z důvodu nekvalitních snímků
13168 - Římsko-katolický farní úřad Studnice, matrika narozených 1856-1878, rescan knihy z důvodu nekvalitních snímků
15729 - Římsko-katolický farní úřad Křižanov, matrika zemřelých 1821-1849, doplněny str. 14-15 pro Křižanov

» archiv aktualit