Zpracování osobních údajů

Dobrý den.
Protože nemůžeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákona či jiné výjimky. Prosíme vás o udělení nebo neudělení souhlasu k jejich uchování a použití.

 1. Uděluji tímto souhlas České republice – Moravskému zemskému archivu, se sídlem Palachovo náměstí 1, Brno 62500, IČ: 70979146 (dále jen „MZA v Brně“), aby zpracovával tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • možnost být nalezen autentizovanými uživateli
  • historie prohlížení materiálů
  dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „nařízení“), s účinností od 25.5.2018.
 2. Jméno, příjmení a e-mailová adresa bude zpracována za účelem správy systému uživatelů, kontroly duplicitních účtů, komunikace s uživatelem, zasílání zapomenutého hesla a zasílání aktualit. Jméno, příjmení a e-mailová adresa budou zpracovány po dobu 10 let. Před vypršením souhlasu dostanete od nás opět servisní e-mail se žádostí o nový souhlas.
 3. Dle nařízení máte právo na tyto informace:
  • kontaktní údaje správce:
   Moravský zemský archiv v Brně
   Identifikátor datové schránky: p8caixb
   e-mail: podatelna@mza.cz
   telefon: +420 533 317 534
  • kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: informace bude k dispozici od 25.05.2018.
  • právo požadovat od MZA v Brně přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
  • v případě pochybností o dodržování povinností dle nařízení, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud na žádost o udělení nebo neudělení souhlasu nebude reagováno, bude po datu 25. května 2018 považován souhlas za neudělený. Kdykoli později můžete souhlas znovu udělit po přihlášení do systému.
Souhlas lze vzít kdykoli zpět a to pomocí tlačítka vygenerovaného v uživatelském účtu nebo zasláním e-mailu na adresu: podatelna@mza.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Váš účet bude anonymizován (jméno, příjmení a e-mailová adresa budou smazány).
 • Při zapomenutí, nebudete moci obnovit své heslo - automaticky ani přes podporu (protože Vás nebudeme schopni identifikovat)
 • Nebudete smět přidávat, mazat a editovat záložky
 • Nebudete smět psát zprávy registrovaným uživatelům
 • Nebudete smět přidávat a mazat přátele, zároveň budete smazáni z přátel od všech ostatních uživatelů
Souhlas budete schopni znovu udělit pouze v případě, že se do svého účtu přihlásíte. Ostatní Vaše data zůstanou nedotčena.
Výše uvedené důsledky nastanou také v případě, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte kdykoli po 25. květnu 2018.