Vyhledávání

Zadejte požadavky na vyhledání matriky. Čím více kritérií Vašeho požadavku na zobrazení požadované matriky zadáte, tím počet vybraných a nabízených matrik bude nižší, cílenější. Žádné kritérium výběru není povinné, aplikace Prohlížení matrik vyhledá matriky již při vyplnění jednoho kritéria.


Pro zjednodušení hledání v brněnských matrikách můžete využít následující pomůcky:
•  Milena FLODROVÁ, Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek, Brno 1997
•  Karel KUČA, Brno, vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Brno 2000

 

1.Vyberte požadovaný archiv
2.Zadejte název obce nebo jeho část
3.Upřesněte výběr pomocí šipek (pokud je třeba)
4.Enter (vyplní formulář vybraným názvem)
5.Enter (zpracuje formulář, zobrazí výsledky)

Vyberte požadovaný archiv. Zadejte do vyhledávacího pole hledanou obec. Po zadání několika prvních písmen Vám budou nabídnuty na základě shody znaků možnosti hledání. Čím více znaků z názvu zadáte, tím víc tyto možnosti hledání zúžíte. V nabízených variantách se pohybujete pomocí kurzorových šipek. Potvrdíte enterem, vybraná položka se přesune do vyhledávacího pole. Další enter odešle formulář a zobrazí výsledky vyhledávání.

Zadejte požadavky na vyhledání matriky. Čím více kritérií Vašeho požadavku na zobrazení požadované matriky zadáte, tím počet vybraných a nabízených matrik bude nižší, cílenější. Žádné kritérium výběru není povinné, aplikace Prohlížení matrik vyhledá matriky již při vyplnění jednoho kritéria.


Pro zjednodušení hledání v brněnských matrikách můžete využít následující pomůcky:
•  Milena FLODROVÁ, Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek, Brno 1997
•  Karel KUČA, Brno, vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Brno 2000

 

Loading...