Přihlásit se

CZ EN DE


"GEMEINSAM MEHR ERREICHEN. SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍCE"

V rámci Projektu přeshraniční spolupráce
"Cíl Evropská územní spolupráce"
Rakousko - Česká republika 2007-2013
je projekt Acta Publica spolufinancovaný
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.