Acta Publica

Matriky jednotlivých náboženských společenství patří k nejčastěji využívaným historickým pramenům. A není divu – lze v nich nalézt předky mnoha lidí, kteří dnes žijí v Rakousku i České republice. Tato skutečnost získává jiný význam, když si uvědomíme, že výměna obyvatelstva byla v minulosti velmi vysoká a naši předkové často přicházeli z nejrůznějších zemí. Moderní informační technologie nyní dovolují překonat překážky, rozdílnost jazyků, státní hranice nebo i vzdálená místa uložení historických pramenů. Díky tomu získává veřejnost bezplatnou a jednoduchou možnost studovat tyto prameny obecné historie bez výraznějších problémů.

Acta Publica slouží jako platforma, která překračuje hranice jednotlivých zemí i jednotlivé archivy, a to k zveřejnění matrik z Rakouska a České republiky. Projekt chce přispět k intenzivní přeshraniční spolupráci mezi archivy obou zemí a také k vytvoření základny pro moderní přístup k historickým pramenům tohoto prostoru.

Finanční bázi pro Acta Publica poskytly obě zúčastněné instituce a program Evropské unie „European Territorial Cooperation – Austria-Czech Republic 2007-2013“.