Záložka Ruda 16207 previous /83 next Obce: 3 Z: 1849 - 1908