Záložka Starý Hrozenkov opis48 previous /37 next Obce: 1 N: 1788 - 1791 O: 1788 - 1791 Z: 1788 - 1791 popis