Záložka Slavkov u Brna 13119 previous /157 next Obce: 6 N: 1690 - 1707 O: 1690 - 1707 Z: 1704 - 1706 popis note note note