Záložka Studnice 13167 previous /193 next Obce: 2 N: 1809 - 1855 popis