Záložka Bořitov 138 previous /349 next Obce: 10 N: 1691 - 1747 O: 1691 - 1746 Z: 1691 - 1746 note note note note