Záložka Lomnice 576 previous /149 next Obce: 15 N: 1820 - 1831

576
107
Moravský zemský archiv Brno