Záložka Lomnice 576 previous /149 next Obce: 15 N: 1820 - 1831 note note note note note note note note note note note note note note note

576
107
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
576 107 Moravský zemský archiv Brno