Záložka Lomnice 591 previous /125 next Obce: 15 O: 1848 - 1867 note note note note note note note note note note note note note note note

591
85
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
591 85 Moravský zemský archiv Brno