Záložka Babice nad Svitavou 1003 previous /105 next Obce: 3 N: 1888 - 1899

1003
99
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
1003 99 Moravský zemský archiv Brno