Záložka Deblín 1106 previous /458 next Obce: 12 N: 1786 - 1845 note note note note note note note note note note note note note note

1106
90
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
1106 90 Moravský zemský archiv Brno