Záložka Ivančice 1232 previous /152 next Obce: 1 N: 1791 - 1860 O: 1785 - 1860 Z: 1785 - 1860 Narozeni Oddani Zemreli

1232
22
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
1232 22 Moravský zemský archiv Brno