Záložka Pozlovice 4538 previous /257 next Obce: 16 N: 1641 - 1682 O: 1641 - 1682 Z: 1688 - 1705 note note note