Záložka Bystřice nad Pernštejnem 15412 previous /131 next Obce: 28 N: 1683 - 1699 O: 1685 - 1699 note note note

15412
124
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
15412 124 Moravský zemský archiv Brno