Záložka Bystřice nad Pernštejnem 15413 previous /359 next Obce: 28 N: 1700 - 1724 O: 1700 - 1724 note note note

15413
334
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
15413 334 Moravský zemský archiv Brno