Záložka Domanín 5270 previous /146 next Obce: 2 O: 1787 - 1856 Oddani