Záložka Hroznová Lhota 5357 previous /283 next Obce: 1 N: 1850 - 1900 Narozeni 

5357
189
Moravský zemský archiv Brno