Záložka Kuželov 5479 previous /114 next Obce: 1 N: 1866 - 1892 Narozeni 

5479
105
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
5479 105 Moravský zemský archiv Brno