Záložka Mikulčice 5608 previous /544 next Obce: 3 N: 1728 - 1792 O: 1722 - 1792 Z: 1722 - 1792 popis note note note note note note note note Narozeni Oddani Zemreli