Záložka Bystřice nad Pernštejnem 15489 previous /321 next Obce: 37 note note note note note note note note note note note Narozeni Oddani 

15489
289
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
15489 289 Moravský zemský archiv Brno