Záložka Vnorovy 5974 previous /281 next Obce: 1 N: 1870 - 1892

5974
10
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
5974 10 Moravský zemský archiv Brno