Záložka Doubravník 15539 previous /203 next Obce: 15 O: 1785 - 1857

15539
198
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
15539 198 Moravský zemský archiv Brno