Záložka Heřmanov 15589 previous /171 next Obce: 19 N: 1662 - 1707 O: 1662 - 1707 Z: 1662 - 1706 note note note