Záložka Jámy 15663 previous /61 next Obce: 4 O: 1772 - 1836 note note note note