Záložka Jimramov 15680 previous /670 next Obce: 16 N: 1748 - 1830

15680
538
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
15680 538 Moravský zemský archiv Brno