Záložka Dalešice 10177 previous /116 next Obce: 4 N: 1703 - 1744 O: 1703 - 1744 Z: 1703 - 1744

10177
39
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
10177 39 Moravský zemský archiv Brno