Záložka Dalešice 10178 previous /156 next Obce: 4 N: 1745 - 1784 O: 1745 - 1784 Z: 1745 - 1784

10178
103
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
10178 103 Moravský zemský archiv Brno