Záložka Jaroměřice nad Rokytnou 10347 previous /90 next Obce: 1 N: 1791 - 1873

10347
7
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
10347 7 Moravský zemský archiv Brno