Záložka Jaroměřice nad Rokytnou 10380 previous /45 next Obce: 1 O: 1791 - 1888

10380
16
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
10380 16 Moravský zemský archiv Brno