Záložka Krhov 10553 previous /118 next Obce: 20 N: 1655 - 1714

10553
78
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
10553 78 Moravský zemský archiv Brno