Záložka Radkovice 10816 previous /104 next Obce: 1 N: 1785 - 1836 O: 1785 - 1835 Z: 1785 - 1836 Narozeni Oddani Zemreli

10816
67
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
10816 67 Moravský zemský archiv Brno