Záložka Radkovice 10817 previous /82 next Obce: 1 N: 1836 - 1872 O: 1836 - 1872 Z: 1836 - 1872 Narozeni 

10817
7
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
10817 7 Moravský zemský archiv Brno