Záložka Brtnice 6274 previous /211 next Obce: 18 N: 1625 - 1683 O: 1627 - 1682 Z: 1633 - 1682