Záložka Radostín 16121 previous /342 next Obce: 13 N: 1666 - 1759 O: 1666 - 1786 Z: 1665 - 1769 note note note note