Záložka Rozsochy 16160 previous /224 next Obce: 11 Z: 1784 - 1872 note note note note note note note note note note note note note note

16160
157
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
16160 157 Moravský zemský archiv Brno