Záložka Zvole 16556 previous /150 next Obce: 2 N: 1773 - 1819 O: 1773 - 1819 Z: 1773 - 1819 note note note note note note