Záložka Zvole 16561 previous /107 next Obce: 1 N: 1773 - 1843 O: 1773 - 1880 Z: 1773 - 1880 note note note note

16561
23
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
16561 23 Moravský zemský archiv Brno