Záložka Valašské Klobouky 4839 previous /131 next Obce: 1 N: 1855 - 1908 Narozeni 

4839
102
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
4839 102 Moravský zemský archiv Brno