Záložka Bánov 11227 previous /298 next Obce: 4 N: 1708 - 1752 O: 1708 - 1769 Z: 1708 - 1766