Záložka Pitín 11826 previous /75 next Obce: 1 N: 1847 - 1893 note Narozeni