Záložka Pitín 11826 previous /75 next Obce: 1 N: 1847 - 1893 Narozeni 

11826
47
Moravský zemský archiv Brno
Matrika Strana Archiv
11826 47 Moravský zemský archiv Brno