Záložka 7640 previous /91 next Obce: 1 Z: 1822 - 1836 note Zemreli