Záložka 7672 previous /67 next Obce: 1 Z: 1857 - 1888 note Zemreli