Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
JAN PIHAR
09.01.2017 10:53 , počet reakcí: 4 

Prosim o přečtení

Sponsy

Josef Weinbrenner odkud je Joannis Weinbrenner?

http://www.data.matricula.info/php/view.php?ar_id=3670&link=4142502d42757267x8#&posX=-0.026103464641670623&posY=0.48599905078310396&zoom=0.125&path=d2c7c76bd5c76bf7dcf6fc3f3430f6fe3637c76bf7e1e1ee6be1ecc76bf7d56bdcf6fc3f3430f6fe36376be1e1eec5e1ec6be1e0e1eac739f13fc9eceae6e0e1eae6

děkuji
(icon)
Jaroslav Dobiáš
09.01.2017 11:30
Hledejte u Salzburgu. J.D.
(icon)
JAN PIHAR
09.01.2017 11:37
Pane Dobiáš obec?
díky
(icon)
Marie Mackerlová
09.01.2017 15:47
matrika je z Burghausenu, biskupství Salzburg, ale obec je v Německu u hranic.
(icon)
JAN PIHAR
12.01.2017 16:33
Děkuji
Paní Mackerlová