Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Tomáš Šimoník
09.01.2017 11:31 , počet reakcí: 3 

Letošov

Dobrý den, potřeboval bych se dostat k záznamům obce Letošov, okres Vyškov okolo roku 1900 - 1905. Zde jsou data jen do roku 1865. Nevíte kde bych se mohl obrátit? Děkuji
(icon)
Jaroslav Dobiáš
09.01.2017 11:57
Na příslušný matriční úřad. Matrika bude patřit asi mezi ještě živé matriky, nebo na ni dosud nepřišla řada při skenování. Co s ní je, ale budou určitě vědět jen tam. J.D.
(icon)
Jaroslav Dobiáš
09.01.2017 12:06
Ovšem jedna rada neuškodí. Od roku 1857 se prováděly soupisy obyvatel podle čísel domů. Bylo to po cca 10 letech. Ty soupisy se nazývají Sčítací operáty. Pokud nejsou naskenovány, bývají uloženy v příslušném Okresním archívu. Tam do nich lze nahlédnout a máte to lepší než matriku. Tato možnost je možná z neznalosti málo začátečníky využívaná. J.D.
(icon)
Anežka Tůmová
09.01.2017 13:44
Letošov nyní spadá, jako část, pod obec Nesovice. Obraťte se s dotazem na tamní matrikářku.