Nástěnka Nástěnka
warning
Vážení registrovaní uživatelé!

S ohledem na objektivní zastaralost technického řešení aplikace Acta Publica a současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Doporučujeme proto všem uživatelům stažení starších dat, které budou potřebovat pro svoji další práci. Za komplikace se omlouváme a konstatujeme, že pro další práci a vzájemnou spolupráci při genealogickém bádání lze využít i jiné diskusní platformy, např. http://genealogie.taby.cz/viewforum.php?f=41.

Zároveň Vás žádáme o přihlášení do Vašeho účtu do 25.5.2018 a vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Miroslav Beck
17.02.2017 19:57 , počet reakcí: 3 

Prosím Vás o doplnění

http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/5450/?strana=26
předposlední zápis vlevo
Johan Lažek, výměnkář (?? nějaká zkratka)
Co obsahuje buňka (opatrovník, pečovatel) za příčinou smti?
Děkuji
(icon)
František Holý
17.02.2017 20:12
výměnkář v.d. von da (zde.) ---jméno kněze
(icon)
Miroslav Beck
17.02.2017 20:20
ne kněze, ale myslel jsem slova něco jako (blaschi latyti)
(icon)
Olga Erhartová
17.02.2017 21:03
dostalo se mu pouze posledního pomazání (bloss die letzte Öhlung erhalten)