Nástěnka Nástěnka

(back) zpět


(icon)
Igor Frýbert
20.04.2017 22:20 , počet reakcí: 1 

Významy sloupců

Prosím o konzultaci významu sloupců za sebou. Dle mne by první sloupec za obcí měl uvádět číslo popisné, další roky, další měsíce a poslední dny, kde se uváděl věk zesnulého. Je tak?
Jedná se mi o zápis z 28. července 1782 - Theresie Uxor Martini Friberth inquilini Morkuviensis (Terezie žena Martina Friberta podruha z Morkůvek). Snad jsem četl správně....

http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2450/?strana=119
(icon)
Martina J.
20.04.2017 22:36
V matrice na stránce, na kterou jste dal odkaz, je za sloupečkem pro obec/místo (locus) je sloupeček pro hřbitov (caemeterium), pak číslo popisné, a poslední tři sloupečky se vztahují k věku zemřelého (roky, měsíce, dny), jak uvádíte.
Ve Vašem případě lze ze záznamu vyčíst, že zemřelá je z čp 4, bylo jí 23 let.